You are not connected. Please login or register

Bài viết 1Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 8:48 am

cùi mía
cùi mía
[TV] Chính Thức
như tiêu đề thank admin

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Bài viết 2Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 8:58 am

Phương Nam
avatar
[TV] Chính Thức
Cho vào HTML bạn nhé
Code:
<!--ramdo hinh anh-->
<style>
.messagestyle{
  /* style attributes for the comments below the pictures 2tratim.eazy.vn*/
  font-family:Arial;
  font-size:8pt;
  color:#aaaaaa;
  background:#ffffff;
  vertical-align:middle;
  text-align:center;
}
.boxstyle{
  /* style attributes for the slideshow-box */
  overflow:hidden;
  border-style:solid;
  border-width:1px;
  border-color:white;
  margin:auto;
  /* shadow for Firefox */
  -moz-box-shadow: 5px 5px 8px #AAAAAA;
  /* shadow for Safari and Chrome */
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 8px #AAAAAA;
  /* shadow for Opera */
  box-shadow: 5px 5px 5px #AAAAAA;
  /* shadow for Internet Explorer */
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(Strength=5, Direction=135, Color='#AAAAAA');
}

</style>
<script>
var picture= [
{
src : "http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/429694_120546488133025_418632537_n.jpg",
mes : "Sen Bến 10 | Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1135"
},

{
src : "http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/65267_202944773184593_1288334835_n.jpg",
mes : "Nhung Quảng Nghĩa |  Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1137"
},

{
src : "http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/549963_428760993878147_814622773_n.jpg",
mes : "Hạnh k9m |  Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1111"
},

{
src : "http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524903_234186980053613_1132141726_n.jpg",
mes : " Lệ Hải Tiến |  Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1134"
},

{
src : "http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/544205_228531070626553_1143488552_n.jpg",
mes : "Huyền Kẹo k9m |  Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1110"
},

{
src : "http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252600_154102358073648_354319139_n.jpg",
mes : "Dương k9m  |  Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1140"
},

{
src : "http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/578715_235561233255408_1787865941_n.jpg",
mes : "Vinh k9m | Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1138"
},

{
src : "http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227642_466253986755877_1983988718_n.jpg",
mes : " Hằng k9m | Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1136"
},

{
src : "http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487724_107709639373029_2065344951_n.jpg",
mes : "Linh km12 | Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1139"
},

{
src : "http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/540148_227351670740510_1662979807_n.jpg",
mes : " Hằng km14 | Trà sữa Onl 24h ",
url : "http://2traitim.eazy.vn/viewtopic.php?f=389&t=1112"
}

]

// target of the picture-links ("_blank", "_top", "_self", "_parent" or "nameOfYourFrame")
var target_url="_blank"
 
// number of lamellas.
var x_slices=1

// width of slideshow (pixels)
var slideshow_width=200

// height of slideshow (pixels)
var slideshow_height=180

// height of messagebox (pixels)
var message_height=23

// pause beween the pictures (seconds)
var pause=2

// speed of transition effect, high value = fast speed
var step=5
// Do not edit below this line

var imgpreload=new Array()
for (iii=0;iii<=picture.length-1;iii++) {
  imgpreload[iii]=new Image()
  imgpreload[iii].src=picture[iii].src
}
if (!document.all) {
  var extra_height=3
}
else {
  var extra_height=0
}

var picturewidth
var pictureheight
var i_loop=0
var i_picture=0
var width_slice
var cliptop=0
var clipbottom
var i_clipright=1
var content=""
pause=pause*1000
var fadestrength=0
var fadestrength_step=slideshow_width/100/1.5
var i_fadestrength
var slideshow_height=slideshow_height
function initiate() {
  width_slice=Math.ceil(slideshow_width/x_slices)
  clipbottom=(slideshow_height+message_height)
  i_picture++
  changepicture()
}

function openlamellar() {
  clipleft=-width_slice
  clipright=0
    if (i_clipright<=width_slice) {
        for (i=0;i<=x_slices;i++) {
            var thiss=eval("document.getElementById('s"+i+"').style")
            thiss.clip ="rect("+cliptop+"px "+clipright+"px "+clipbottom+"px "+clipleft+"px)"
            clipleft+=width_slice
            clipright=clipleft+i_clipright
        if (document.all) {
            var thisfilter=eval('s'+i)
            thisfilter.filters.alpha.opacity=Math.round(fadestrength)
        }
        else {
            thiss.opacity=(fadestrength/100)
        }
        fadestrength+=fadestrength_step
      }
    i_clipright=i_clipright+step
    var timer=setTimeout("openlamellar()",20)
      }
      else {
      clearTimeout(timer)
      fadestrength=0
      document.getElementById("whole").innerHTML=content
      var timer=setTimeout("changepicture()",pause)
  }
}           
function getcontent() {
  content="<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 width="+slideshow_width+">"
  content+="<tr><td width="+slideshow_width+" height="+slideshow_height+"><a href='"+picture[i_picture].url+"' target='"+target_url+"'><img src='"+picture[i_picture].src+"' border=0 width="+slideshow_width+" height="+slideshow_height+"></a></td></tr><tr><td class='messagestyle' height="+message_height+">"+picture[i_picture].mes+"</td></tr>"
  if (!document.all) {
      content+="<tr><td height="+extra_height+"></td></tr>"
  }
  content+="</table>"
}
function changepicture() {
  i_clipright=0
  clipleft=0
  clipright=0
  for (i=0;i<=x_slices;i++) {
          var thiss=eval("document.getElementById('s"+i+"').style")
      thiss.clip ="rect("+cliptop+"px "+clipright+"px "+clipbottom+"px "+clipleft+"px)"
  }
  if (i_picture>picture.length-1) {i_picture=0}
  getcontent()

  for (i=0;i<=x_slices;i++) {
        var thisinners=eval("document.getElementById('s"+i+"')")
        thisinners.innerHTML=content
    }
  i_picture++
  openlamellar()
}
content="<table cellpadding=0 cellspacing=0 border=0 width="+slideshow_width+">"
content+="<tr><td width="+slideshow_width+" height="+slideshow_height+"><a href='"+picture[i_picture].url+"' target='"+target_url+"'><img src='"+picture[i_picture].src+"' border=0 width="+slideshow_width+" height="+slideshow_height+"></a></td></tr><tr><td class='messagestyle' height="+message_height+">"+picture[i_picture].mes+"</td></tr>"
if (!document.all) {
  content+="<tr><td height="+extra_height+"></td></tr>"
}
content+="</table>"
document.write("<div class='boxstyle' style='position:relative;width:"+slideshow_width+"px;height:"+(slideshow_height+message_height+extra_height)+"px;'>")
document.write("<span id='whole' style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:"+slideshow_width+"px;height:"+(slideshow_height+message_height+extra_height)+"px;'>"+content+"</span>")
for (i=0;i<=x_slices;i++) {
  document.write("<span  id='s"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:"+slideshow_width+"px;height:"+(slideshow_height+message_height)+"px;filter:alpha(opacity=100);'>"+content+"</span>")
}
document.write("</div>")
document.close()
window.onload=initiate

</script>

<!--end ramdo hinh anh-->

http://www.gamesvn.net

Bài viết 3Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 9:02 am

cùi mía
cùi mía
[TV] Chính Thức
rồi sao nửa

Bài viết 4Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 9:08 am

Phương Nam
avatar
[TV] Chính Thức
mình cho bạn code Girl Trà Sữa Như tiêu đề bài viết của bạn rồi đó

http://www.gamesvn.net

Bài viết 5Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 9:09 am

cùi mía
cùi mía
[TV] Chính Thức
giúp mình add vào cột luôn với

Bài viết 6Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 9:11 am

Phương Nam
avatar
[TV] Chính Thức
bạn cho mình links 4rum bạn. ra chatbox nc đi bạn

http://www.gamesvn.net

Bài viết 7Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty Thu Apr 04, 2013 9:21 am

cùi mía
cùi mía
[TV] Chính Thức
mình làm được rồi thanhk bạn

Bài viết 8Xin Code Girl Trà Sữa Onl 24h Empty

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết