You are not connected. Please login or register

Bài viết 1Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 6:12 am

HoaNgốc
HoaNgốc
Member
cho mĩnh xin cái html của https://gameviet.ace.st/ lúc bắt đầu vào :D

Bài viết 2Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 8:10 am

Thần-๖ۣۜChết ღ
Thần-๖ۣۜChết ღ
Thành Viên Vip
á đã cấm chuột phải > không share cho ai Hết ! Thông cảm bạn nhé

http://teenphuoclong.ace.st/

Bài viết 3Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 8:43 am

HoaNgốc
HoaNgốc
Member
làm ơn cho mink di :D mink làm cái nghe nhạc thôi mà

Bài viết 4Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 9:52 am

cùi mía
cùi mía
[TV] Chính Thức
đây nè giống thế này ko : http://teenthanhhoa.huhohi.com/h3-page
đây nửa nè : http://www.tnhketnoi.com/h49-
trang chủ như thế này nhock luôn pirat

Bài viết 5Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 10:00 am

HoaNgốc
HoaNgốc
Member
F12 lấy dc code lun chứ có gi đâu cuoi

Bài viết 6Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 10:19 am

Phương Nam
avatar
[TV] Chính Thức
Code:
<html><head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>...::: Http://ClubTeen9x.net - Diễn đàn Teen - Kết nối cộng đồng Teen - Tổng hợp thông tin- Diễn đàn Club  Teen 9x:::.....</title>
<style type="text/css">#vlightbox a#vlb{display:none}
    body {
    cursor:url("http://forumotion.googlecode.com/files/chuot.cur"), url("http://forumotion.googlecode.com/files/chuot.cur"), auto;
    }
</style>

</head>

<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/b3a62311.gif"><body style="background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/untitl10.jpg) repeat center top;">

<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="875" id="table1">
    <tr>
        <td colspan="5">


        <img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/logo1011.png" width="420" height="120"><b><font face="Times New Roman" size=6 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(0, 255, 255), 0px 0px 5px rgb(0, 255, 255), 0px 0px 5px rgb(0, 255, 255);" color="#ffffff">
                   
Trà Sữa cho Tâm Hồn
</font></b>


</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5"> </td>
    </tr>

   

   

    <tr>

        <td colspan="5">

        <img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/top110.png" width="875" height="17"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="19" rowspan="2">

        <img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/left10.png" width="19" height="396"></td>

       

        <!-------------------------MAIN------------------------------------------>          <td align="center" valign="middle" width="556" rowspan="2">

<object width="608" height="396"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/m6ndiBURmlQ?version=3&en&autoplay=1&hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/m6ndiBURmlQ?version=3&en&autoplay=1&hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" width="608" height="396" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></td>

 
        <!-------------------------/MAIN------------------------------------------>   

       

        <td width="28" rowspan="2">


        <img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/middle10.png" width="28" height="396"></td>

       

        <!---------------------------RIGHT MENU----------------------------------->

        <td valign="top" width="211" style="background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/bg_men10.png); width: 211px;">

        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

            <tr>

                <td>

                    <a href="/forum" target="_parent" onmouseover="vao4rum.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/111.png'" onmouseout="vao4rum.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/uu10.png'">

                    <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/uu10.png" name="vao4rum" border="0"></a>                </td>

            </tr>

           

            <tr>

                <td>
<a href="http://www.facebook.com/TeenLyThuongKiet" target="_parent" onmouseover="vao.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/blog210.png'" onmouseout="vao.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/blog11.png'">

                    <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/blog11.png" name="vao" border="0"></a>


                 


                </td>

            </tr>

            <tr>

                <td>

                    <a href="http://gameviet.ace.st/c3-category" target="_parent" onmouseover="dangky.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/211.png'" onmouseout="dangky.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/112.png'">

                    <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/112.png" name="dangky" border="0"></a>                </td>

            </tr>

            <tr>

                <td>

                  <a href="http://gameviet.ace.st/c4-category" target="_parent" onmouseover="lienhe.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/rr10.png'" onmouseout="lienhe.src='http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/rrw10.png'">

                    <img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/rrw10.png" name="lienhe" border="0"></a>                </td>

            </tr>

           

           

            <tr>

                <td align="center" valign="bottom">

                    <a href="http://clubteen9x.net"><img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/logo-b10.png" /></a>

                </td>

            </tr>

           

        </table>

       

        </td>

       

       

       

        <!---------------------------/RIGHT MENU----------------------------------->

       

        <td width="9" rowspan="2">

        <img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/right10.png" width="9" height="396"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td align="center" width="211" style="background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/bg_men11.png); width: 211px;">

           

        </td>

       

       

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="5">

        <a href="http://class"><img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/96/09/bottom10.png" width="875" height="20"></a></td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="5"> </td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="5">

   

</font></b></td>

    </tr>

</table>

</center>


</body></html>


<style>

#fdbk_tab{z-index: 105;}

a#fdbk_tab {background-color:#ff6633;top: 50px;left: 0;width: 42px;height: 102px;color: #FFF;cursor: pointer;position: fixed;margin-left: -9px;background-image: url('http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/f8d2f710.png');}

a#fdbk_tab:hover {background-color:#82D23D;margin-left: -5px; }

</style><a title="Đăng ký thành viên" href="http://gameviet.ace.st/register?agreed=true&step=2" id="fdbk_tab" class="fdbk_tab_left"></a>
<script language=JavaScript>
var message="";
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if  (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)  {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;
document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false") 
</script>
<script language="javascript">
var msg = " Trà Sữa cho Tâm Hồn - kết nối trái tim Teen:-x  ";
var pos = 0;
var spacer = " || ";
var time_length = 200;
function ScrollTitle()
{
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + spacer + msg.substring(0, pos);
pos++;
if (pos > msg.length) pos=0;
window.setTimeout("ScrollTitle()",time_length);
}
ScrollTitle();
</script>

<DIV style="HEIGHT: 150px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; top: 15px; WIDTH: 1000px; Z-INDEX: 1">
  <object width=1300 height=150 align="left">
    <embed src="http://www.coo.me/out/users/clubteen9x/swf/ok.swf" width="1300" height="150" align="left" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" menu="false"
wmode="transparent"></embed>
  </object>
</DIV>


<script type='text/javascript'>
    document.getElementById("imgLOAD").style.display="none";
    document.getElementById("loaded").style.opacity="1";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://nhocpro9x.googlecode.com/files/jquery.jgrowl.js"></script>


<script>(function($){
 

        $(document).ready(function(){
 

          $.jGrowl.defaults.closer = false;
 

          if ( !$.browser.safari ) {
 

              $.jGrowl.defaults.animateOpen = {
 

                width: 'show'
 

              };
 

              $.jGrowl.defaults.animateClose = {
 

                width: 'hide'
 

              };
 

          }
 

          $.jGrowl("Diễn đàn Trà sữa cho tâm hồn", { life:5000 });
 

        });
 

    })(jQuery);</script>

<style>

        div.jGrowl-notification {
 

          float:          right;
 

          margin-left:    6px;
 

        }
 

div.jGrowl {
    padding:          10px;
    z-index:          9999;
    color:            #fff;
    font-size:          11px;
 }
 

/** Special IE6 Style Positioning **/
 div.ie6 {
    position:          absolute;
 }
 

div.ie6.top-right {
    right:            auto;
    bottom:          auto;
    left:            expres​sion( ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
      top:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
 }
 

div.ie6.top-left {
    left:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
    top:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
 }
 

div.ie6.bottom-right {
    left:            expres​sion( ( 0 - jGrowl.offsetWidth + ( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
    top:            expres​sion( ( 0 - jGrowl.offsetHeight + ( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight ) + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
 }
 

div.ie6.bottom-left {
    left:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
    top:            expres​sion( ( 0 - jGrowl.offsetHeight + ( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight ) + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
 }
 

div.ie6.center {
    left:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' );
    top:            expres​sion( ( 0 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );
    width:            100%;
 }
 

/** Normal Style Positions **/
 div.jGrowl {
    position:        absolute;
 }
 

body > div.jGrowl {
    position:        fixed;
 }
 

div.jGrowl.top-left {
    left:            0px;
    top:            0px;
 }
 

div.jGrowl.top-right {
    right:            0px;
    top:            0px;
 }
 

div.jGrowl.bottom-left {
    left:            0px;
    bottom:            0px;
 }
 

div.jGrowl.bottom-right {
    right:            0px;
    bottom:          0px;
 }
 

div.jGrowl.center {
    top:            0px;
    width:            50%;
    left:            25%;
 }
 

/** Cross Browser Styling **/
 div.center div.jGrowl-notification, div.center div.jGrowl-closer {
    margin-left:      auto;
    margin-right:      auto;
 }
 

div.jGrowl div.jGrowl-notification, div.jGrowl div.jGrowl-closer {
    background-color:      #666666;
    opacity:            .85;
    -ms-filter:          "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=85)";
    filter:            progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=85);
    zoom:                1;
    width:                235px;
    padding:            10px;
    margin-top:          5px;
    margin-bottom:          5px;
    font-family:          Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size:            1em;
    text-align:          left;
    display:            none;
    -moz-border-radius:    5px;
    -webkit-border-radius:  5px;
 }
 

div.jGrowl div.jGrowl-notification {
    min-height:          40px;
 }
 

div.jGrowl div.jGrowl-notification div.jGrowl-header {
    font-weight:          bold;
    font-size:            .85em;
 }
 

div.jGrowl div.jGrowl-notification div.jGrowl-close {
    z-index:            99;
    float:                right;
    font-weight:          bold;
    font-size:            1em;
    cursor:              pointer;
 }
 

div.jGrowl div.jGrowl-closer {
    padding-top:          4px;
    padding-bottom:      4px;
    cursor:            pointer;
    font-size:            .9em;
    font-weight:          bold;
    text-align:          center;
 }
 

/** Hide jGrowl when printing **/
 @media print {
    div.jGrowl {
      display:          none;
    }
 }</style>

<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"></a>
Của bạn đây

http://www.gamesvn.net

Bài viết 7Ai cho mink xin code này Empty Fri Apr 05, 2013 12:33 pm

người vô hình
người vô hình
Cựu Admin  GSV
close topis do forum là forum tên nên ko hổ trợ code nhe bạn

Bài viết 8Ai cho mink xin code này Empty

Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết